Kurumsal Tedarik Hizmetleri

Kurumsal Tedarik

Tedarik Zinciri Yönetimi ( Supply Chain Management, SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.

Günümüzde bir çok işletme, rekabet üstünlüğü elde etmede işletmeler arası ilişkilerin önemini anlamış ve gerek tedarikçileri gerekse müşterileriyle olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve menfaat esasına bağlı olarak yeniden yapılandırmaya başlamışlardır. Çünkü, değer sistemi/zinciri yaklaşımı çerçevesinde örgütsel performansı arttırmak amacıyla yapılan teknolojik ve örgütsel değişikliklerin başarısı, büyük ölçüde tedarikçilerle ve müşterilerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır.İşbirliği esasına dayalı ilişkiler işletmelere ek taktikler sunmakta olup, stratejik yapıları ne olursa olsun rekabet gücünü arttırmak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin başarısına olumlu katkılarda bulunmaktadır.Özellikle, tedarikçilerle geliştirilen sıkı işbirliğinin ürün kalitesinin arttırılması, satın alınan ürünlerin fiyatının (maliyetinin) düşürülmesi, üretim ve dağıtım esnekliğinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda uygulamaya konulan işletme içi düzenlemelerin, işletme başarısını arttıracağı kabul edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bilgi çağının küresel rekabet koşulları altında, öncelikle varlıklarını korumayı ve sektörel rekabet üstünlüklerini arttırmayı amaçlayan işletmeler için teknolojik ve örgütsel (işletmeler arası ilişkiler dahil) yeniden yapılandırma bir seçenek değil bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Dolayısıyla bu gereklilik  işbirliği yapılacak firmaların yüksek standartlarda ürün/hizmet tedariki gerçekleştirebilme kabiliyetinin de ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Kurumsal Tedarik noktasında tedarik zincirinin bir halkası mahiyetinde olan firmamız, bu önemin bilincinde, geniş ürün gamının yanı sıra deneyimli/dinamik ekibi ile sürekli güncel piyasa koşullarını araştırmakta,doğru ürün ve hizmeti en uygun maliyet ile tam zamanında tedarik etmek amacıyla, sistemli ve yüksek standartlarda kaliteli iş yapma biçimiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetleri sürdürürken de;

 

 •           Gelişime açık, günceli takip eden,
 •           Öğrenen ve gelişen bir iş kültürünü benimseyen,
 •           Çözüm ve sonuç odaklı çalışan,
 •           Güvenilir,Hızlı ve kaliteli hizmet sunan , 
 •           Sorumluluğunun farkında hareket eden,
 •           Doğru stratejiler belirleme öneminin bilincinde,
 •           Doğru adımlar atma gayretiyle en iyiyi hedefleyen,
 •           Meraklı, katılımcı ve paylaşımcı  insan kaynağına sahip,
 •           Günümüzün ruhuna uygun,
 •           Ekip olmanın başarıyı getirebileceğini, ekip olarak hareket edince memnuniyet yaratacağının bilincinde,
 •           Geri bildirim ve eleştirileri açık yüreklilikle karşılayan,
 •           Maksimum fayda optimum maliyetle, en iyi hizmet garantisini sağlayan,

 

bir yapıyı oluşturmaktadır.

 

 

Birlikte nice projelere imza atmak dileğiyle...

 

Kurumsal Ürün Tedarikçiniz!

BAVVEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ