Organizasyon Şeması

Bavvey olarak, gerek işletmemizin misyonu gerekse de işletmemizin evrensel nitelikteki hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız adımlar, oluşturduğumuz altyapı ve güçlü sermaye yapısı ile köklü bir kurumsal kimliğe geçişi kaçınılmaz kılmıştır. Bunun neticesinde söz konusu  kurumsal kültürümüzü oluşturan organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.