Tedarik Nedir?

    Tedarik, işletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (ham madde, malzeme, parçalar, donanım, bitmiş ya da yarı bitmiş ürünler vb.) sağlanmasına yönelik bir süreç, faaliyet ya da sorumlulukları ifade etmektedir.  

    Tedarik, işletme gereksinimlerinin saptanması, bu gereksinimleri karşılayabilecek bir tedarikçinin belirlenerek seçilmesi, ürün teslimine ilişkin koşulların müzakere edilmesi ve teslime ilişkin işlemlerin izlenmesine yönelik işlevleri kapsamaktadır.

    Başka bir deyişle tedarik, işletme dışı arz kaynaklarından girdilerin (üretim ve üretim dışı) temin edilmesi sürecidir. Burada verilen açıklamalar ışığında tedarikçi kavramı da işletme gereksinimlerini karşılayan birim/bölüm, kurum ya da kişiyi ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle tedarikçi satın alınacak girdileri temin eden kişi, birim/bölüm ya da kurumdur.

     Değerli ziyaretçimiz;

    Web sayfasında gezinmekte olduğunuz BAVVEY, ölçek ayırt etmeksizin tüm işletmelerin rahatlıkla, bir çok kategoride yüzlerce marka,binlerce ürünü tedarik edebileceği “Tedarikçi” bir firmadır.

Saygıyla Arz Ederiz!

BAVVEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

“Kurumsal Ürün Tedarikçiniz!”